Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman NÄS
Mantal 1/2 Mantal Kronohemman. Fältväbelboställe.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:77, 2A:197, 3A:263, 4A:108, 5A:114, 6A:120, 7A:128, 8A:122, 9A:122, 10A:133, 11A:159, 12A:176, 13D:194, 14A:193, 15A:195, 16A:196, 17A:198, 18A:181, 19A:181, 20A:181, 21A:183 22A:190.
A2:1A:189, 2A:207, 3A:241, 4A:241, 5A:238, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Näs, 1/2 kr. näs 1535 ghj, nässena 1551 jb, näs 1554 jb, nasett 1559 jb, Näsett 1559 tl, 1561 jb, Nässena 1568 jb, Molkanes 1617 Älvsb. lösen, Nääs 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Näs ägor.
Hagstugan Finns i A1:12 - A2:4. Byggt 1843.
Första boende : Anders Persson och Anna Lisa Jonsdotter.
Näshult Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1916.
Första boende : Albin Abraham Rask och Albertina Matilda Haglund.
Näs Skola Finns fr.o.m. A1:22. Tidigare på Ängs ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-07-24.