Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BROGETORP
Mantal 1/2 ( förr 1 ) Mantal Kronohemman
Löneboställe Vingåkers Kompani.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:255, 3A:341, 4A:130, 5A:144, 6A:130, 7A:156, 8A:148, 9A:148, 10A:164, 11A:197, 12A:221, 13D:240, 14A:241, 15A:146, 16A:248, 17A:245, 18A:112, 19A:112, 20A:111, 21A:111 22A:108.
A2:1A:108, 2A:121, 3A:145, 4A:149, 5A:149, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Brogetorp 1/2 Fr. broatorph 1551 jb, broattorp 1554 jb, Brotårp 1559 jb, tl, Brotorp 1561 jb, Broatorph 1564 jb, brogatorph 1568 jb, brogatorp 1585 tl, Brogetorp 1626 bskl, Broghetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Brogetorps ägor.
Brogetorpsstugan Finns fr.o.m. A1:2.
Ålsjöstugan Finns fr.o.m. A1:2. Raserad ( A2:4 )
Sjöstugan Finns i A1:3 - A1:5
Ängstugan Finns i A1:11 - A1:13. Byggd 1840. Raserad 1849.
Boende : Lars Ersson och Anna Ersdotter.
Johansberg A1:15A:248 + 218, 16A:250, 17A:247.
Tidigare och senare på Ängs ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-01. Uppdat. 2006-07-23.