Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VRETSTA
Mantal Östergården 1 Mantal Kronoskatte. Gästgiveri.
Mellangården 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
Västergården 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:472, 2B:765, 3B:426, 4B:359, 5B:383, 6B:369, 7D:447, 8C:202, 9C:202, 10C:206, 11E:713, 12E:135, 13E:135, 14E:133, 15E:135, 16E:136, 17E:136, 18C:207, 19C:212, 20C:224, 21C:254, 22C:286.
A2:1C:747, 2D:837A, 3C:955, 4C:954, 5C:941, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vrettsta, 1 sk. + 1 sk. + 1 sk. Eruastus de wrätistum 1303 SD 2, s.397 or, thry pännings land iordh i wrätistum 1391 SRP 2564, olawer j wratistom 1432 21/6 RAperg, wrettistom 1535 ghj, wretestadtt, wrettestadha 1551 jb, wretesta 1554 jb, wrettesta 1559, 1561 jb, Westersta 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vretsta ägor.
Vretsta
Husartorp
Finns i alla böckerna.
Vretsta
Soldattorp,
Skoghall
Finns i alla böckerna.
Brunnstorp,
Mariehäll,
Mariedal
Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1873. Mariedal 1903.
Första boende : Per Persson och Anna Olsdotter.
Charlottenborg Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1884.
Första boende : Vagnmakaren Carl Viktor Vallin och
Ulrika Charlotta Larsson.
Edsvalla Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1917. Ersätter Löftinge.
Första boende : Oskar Fredrik Wall.
Fagerhult Finns fr.o.m. A2:1.
Fågeltorp Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Olof Andersson och Brita Jansdotter.
Grantorp Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1835.
Första boende : Avsk.husaren Olof Lundmark och Kerstin
Ersdotter.
Grindstugan Finns i alla böckerna.
Gölstugan Finns fr.o.m. A1:16. Byggd 1875.
Första boende : Olof Larsson och Anna Persdotter.
Hagby Endast A1:17:152. Felinfört, ligger på Hacksta ägor. Byggt 1865.
Första boende : Erik Ersson och Kerstin Olsdotter.
Hagstugan
Oskarsborg
Finns fr.o.m. A1:7. Byggd 1817.
Höglunda Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1894.
Första boende : Karl August Larsson och Johanna Persdotter.
Högsätter Finns fr.o.m. A1:18.
Första boende : Lars Larsson och Ingrid Olsdotter.
Högtorp Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Olof Persson och Anna Olsdotter.
Johannedal Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1888.
Första boende : Byggmästaren Johan Larsson Sahlin och
Johanna Svensson.
Karlslund Finns fr.o.m. A2:1.
Källmostugan,
Källmon
Finns i alla böckerna.
Larslund Finns i A1:8 - A1:20. Byggt 1828.
Första boende : Lars Larsson och Ingrid Olsdotter.
Löftinge,
Lyftinge
Finns i A1:1 - A2:4. Raserat 1913.
Nybolund Finns i A1:16 - A2:5. Byggt 1864.
Första boende : Erik Larsson och Anna Kajsa Larsdotter.
Nybrolund Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1843. Öde i A2:5.
Första boende : Anders Jansson och Kerstin Larsdotter.
Nybrostugan Finns i A1:8 - A2:4. Byggt 1828. Raserad 1914.
Första boende : Erik Olsson Quick och Maja Stina Andersdotter.
Olofslund Finns i A1:11 - A1:14. Byggt 1839.
Första boende : Olof Olsson och Brita Olsdotter.
Rosenlund Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1874.
Första boende : Lars Andersson och Anna Jonsdotter.
Sandhälla Finns fr.o.m. A1:15. Byggd 1860.
Första boende : Gustaf Gustafsson och Kerstin Persdotter.
Skepptuna Finns i A1:18 - A2:5. Byggt 1873. Raserat i A2:5.
Första boende : Skepparen Erik Sjöblom.
Stavstugan,
Fridsta
Finns i alla böckerna.
Stenbrostugan Finns i A1:15 - A1:17. Byggd 1860.
Försa boende : Snickaren Per Olsson och Brita Larsdotter.
Stengölsstugan Finns fr.o.m. A1:13. Byggd 1846.
Första boende : Avsk.sold. Carl Gustaf Wester f.1817-07-23
och Brita Stina Persdotter.
Stenåsen Finns i A1:5 - A1:7. Byggt 1801.
Första boende : Avsk.husaren Erik Wretberg och Brita Persdotter.
Vilan Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1881.
Första boende : Avsk.sold. Erik Vret och Johanna Ersdotter.
Vilbo Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1870.
Första boende : Snickaren Per Wiklund.
Vrestorp Finns fr.o.m. A1:17.
Första boende : Lars Larsson och Kerstin Olsdotter.
Vretsta Löt,
"Lilla Annika-
stugan"
Finns fr.o.m. A1:2. Raserad 199?, flyttad till Stenvred, Lännäs sn.
Vretstaholm Finns fr.o.m. A1:11. Byggt 1836.
Första boende : Erik Ersson och Brita Olsdotter.
Vretstalund Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1853.
Första boende : Skräddaren Anders Blomgren och Kerstin Ersdotter.
Vretstastugan,
Rosenhill
Finns i alla böckerna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-25. Uppdat. 2006-07-25.