Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VIDÅKER
Mantal 1 Mantal Kronohemman. Kyrkoherdeboställe.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:492, 2B:827, 3B:457, 4B:379, 5B:411, 6B:391, 7D:479, 8C:233, 9C:233, 10C:240, 11E:755, 12E:189, 13E:187, 14E:184, 15E:182, 16E:170, 17E:171, 18C:162, 19C:168 20C:185, 21C:214, 22C:244.
A2:1C:701, 2C:777, 3C:938, 4C:937, 5C:924, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vidåker, prästgård, 1 1/8 kr. Wingåkers Prästegård kallas Wijdåker, förmenes wara Bohlby med Kyrckio Byen, Åssen benämbd 1707 178:1, Prästegården Vidåker 1790.
I vårt arkiv. ..
Torp på Vidåkers ägor.
Eriksberg Finns i A1:4 - A1:10. Senare på Åsens ägor. Byggt 1796.
Första boende : Erik Ersson och Ingeborg Larsdotter.
Fattighuset
Fattigstugan
Finns i A1:1 - A1:14.
Grindstugan Finns i A1:5 - A1:7. Raserad 1816.
Johannishus Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1843. Idag raserat.
Första boende : Lars Persson och Karolina Persdotter.
Jonstorp Finns i A1:2 - A1:12. Raserat 1842.
Kaplansgården Finns i alla böckerna.
Klockargården Finns i A1:1 - A1:6.
Nyslättsstugan Finns i A1:2 - A1:11.
Organistbostället Finns i alla böckerna.
Pettersberg Finns i A1:5 - A1:10.
Pettersburg Finns fr.o.m. A1:12.Byggt 1842.
Första boende : Änklingen Lars David Norström f.1801-09-25.
Skolhuset Finns i alla böckerna.
Norra
Sockenbyggningen
Finns fr.o.m. A1:15.
Östra
Sockenbyggningen
Finns fr.o.m. A1:15.
Videlund Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1895.
Första boende : Per Persson och Brita Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-05. Uppdat. 2006-07-25.