Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VIALA
Mantal Östergården 1 Mantal Kronoskatte.
Västergården 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:162, 2A:445, 3B:619, 4A:203, 5A:241, 6A:249, 7B:267, 8B:253, 9B:253, 10B:272, 11B:330, 12B:369, 13B:70, 14B:70, 15B:75, 16B:72, 17B:72, 18B:180, 19B:183, 20B:186, 21B:192, 22B:195.
A2:1B:421, 2B:492, 3B:585, 4B:592, 5B:591, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Viala, Österg. 1 sk, Västerg. 1 fr. duos sol.terre in widhellum 1269 SD 2, s.221 or, martin j widalom 1433 13/6 RAperg, Marthen j widhalum 1452 25/2 Hansta RAperg, Jn widholom ... XVIII denarios 1400-t:s senare hälft SD4, s.244 reg. eccl. Stregn, Wialla, viela 1551 jb, uiella 1554 jb, vidala 1559 jb, widala 1559 tl, Viala 1561 jb, Wiala 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635,
Torp på Viala ägor.
Viala Östergårds
Soldattorp,
Vialahill
Finns i alla böckerna.
Viala Västergårds
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Banvaktsstugan
Nr.
98>112>109>564.
Finns fr.o.m. A1:18.
Fredriksberg Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1821.
Första Boende : Avsk.sold. Jakob Wipp f.1778-04-18 i Stockholm
och Stina Fränberg f.1785 i V.V.
Fritsdal Finns fr.o.m. A1:18.
Gölstugan Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare ( A1:1 - A1:17 ) på Gölets ägor.
Hagstugan Finns i A1:13 - A1:15. Byggd 1849.
Första boende : Lars Mårtensson f.1800-10-03 vid Munktorp, V.V.
och Kerstin Olsdotter f.1807-09-04 vid Henala, V.V.
Hävdängen Finns fr.o.m. A2:4.
Lagölsstugan Finns fr.o.m. A1:6. Byggd 1810.
Första boende : Avsk.sold. Olof Wass f.1757 i Skedevi sn. och
Maja Olsdotter f.1759 i Östra Vingåkers sn.
Nydal Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1853.
Första boende : Lars Persson f.1814-12-04 och Kristina
Larsdotter f.1819-12-29.
Nysätter Finns i A1:4 - A1:21. Byggt 1790. Raserat 1889.
Första boende : Skomakaren Lars Mattsson f.1767 och
Kerstin Larsdotter f.1762.
Sandbrostugan Finns i A1:6 - A1:9. Byggd 1808. Raserad 1830.
Första boende : Änkan Brita Larsdotter.
Torpet
Nr.1,Nr.2,Nr.3.
Finns fr.o.m. A1:20.
Tidigare hemmansdelar i Viala Västergård.
Viala Utgård Finns fr.o.m. A1:19.
Sammanslagning av hemmansdelarna i Viala Västergård.
Västra
Vialastugan
Finns i A1:1 - A1:7.
Östra
Vialastugan
Finns i A1:1 - A1:21.
Vialalund Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1833.
Första boende : Erik Persson f.1775-09-18 och
Kerstin Jonsdotter f.1775-01-12.
Viktorslund Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första boende : Avsk.sold. Erik Fredriksson Viktor f.1825-03-16
i Floda sn. och Anna Lotta Blom f.1820-01-19 i Julita sn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-23. Uppdat. 2006-07-25.