Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÖLET
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:162, 2A:441, 3B:615, 4A:201, 5A:238, 6A:247, 7B:265, 8B:252, 9B:252, 10B:240, 11B:328, 12B:366, 13B:67, 14B:67, 15B:72, 16B:68, 17B:69, 18B:118, 19B:121, 20B:122, 21B:127, 22B:130.
A2:1B:353, 2B:423, 3B:502, 4B:502, 5B:501, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Göle, 1/2 sk. martin i girdhom 1391 SRP 2564, lasse j gördom 1433 17/7 RAperg, Aff Trädha wttiordt, Aff Görda wttiordt, 1551 jb, göla 1554 jb, Göla 1559 jb, 1560 jb, 1561 jb giöla 1568 jb, Giöla 1585 jb, Göle 1626 bskl, Giöla 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gölets ägor.
Gölstugan Finns i A1:1 - A1:17. Fr.o.m. A1:18 på Viala ägor.
Stengölsstugan Endast A1:3B:617 , 4A:202 , 5A:240.
Vierlunda Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1891.
Första boende : Handlanden Erik Theodor Eriksson f.1855-07-06 i
Tystberga sn. och Louisa Fredrika Persson f.1850-05-06 i Björnlunda sn. Kom från Tystberga 1891-08-19.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-23.