Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VÄNNEVAD / VÄNNEVASS
Mantal 1 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:89, 2A:235, 3A:301, 4A:119, 5A:131, 6A:137, 7A:144, 8A:135, 9A:135, 10A:149, 11A:178, 12A:198, 13D:216, 14A:218, 15A:220, 16A:228, 17A:218, 18A:189, 19A:189, 20A:189, 21A:192 22A:199.
A2:1A:199, 2A:217, 3A:253, 4A:252, 5A:249, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vännevass, 1 sk. super vno solido terre in vänäuas ... predicta predia in venauas 1340 SD 4 s.745 or, predia in vänauas .... predicta predia in venauas 1340 SD 4 s.751 or, j vänawas tw örisland jordh oc tw thorp 1379 30/11 SRP 1464, wenauasse 1535 ghj, wennewasse, wenevas 1551 jb, ueneuas 1554 jb, venneuas 1559 tl, Väneuas 1561 jb, Wenevas 1564 jb, Wänne Wass 1626 bskl, Wenewass 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vännevads ägor.
Vännevads
Soldattorp,
Skogshall
Finns i alla böckerna.
Gölstugan Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1844.
Första boende : Johan Jonsson och Anna Olsdotter.
Karinboda Finns i A1:3 - A1:5.
Larslund Finns fr.o.m. A1:10. Byggt omkring 1830.
Första boende : Lars Ersson och Brita Ersdotter.
Nylund
Larslund nr.2
Finns fr.o.m. A2:4. Nylund fr.o.m. 1912.
( Västra )
Persstugan
Finns A1:6 - A2:4. Byggd omkring 1805.
Första boende : Per Andersson och Anna Larsdotter.
Östra
Persstugan
Finns i A1:14 - A1:17. Byggd 1851.
Första boende : Jonas Jonsson och Brita Persdotter.
Stavstugan Finns i A1:15 - A2:4. Byggd 1857. Raserad 1916.
Första boende : Anders Andersson och Karin Larsdotter.
Svartåstugan Finns i A1:2 + A1:3. Senare på Svartåns ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-07-25.