Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SVARTÅN
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:84, 2A:217, 3A:281, 4A:114, 5A:122, 6A:128, 7A:137, 8A:130, 9A:130, 10A:142, 11A:170, 12A:190, 13D:208, 14A:208, 15A:209, 16A:210, 17A:210, 18A:187, 19A:187, 20A:187, 21A:190 22A:197.
A2:1A:197, 2A:215, 3A:250, 4A:249, 5A:245, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Svartån, 1/4 sk. Svartå 1591 tl, Svartåån 1594 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Svartåns ägor.
Björknäs Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1906.
Första boende : Anders Nikolaus Engberg och Anna Kristina Arvidsson.
Svartåstugan Finns i A1:4 - A1:15. Raserad 1857. Tidigare på Vännevads ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004. Uppdat. 2006-07-25.