Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SVARTTORP
Mantal Västergården 1/2 ( förr 1 ) Mantal Skattefrälse.
Östergården 1/2 ( förr 1 ) Mantal Skattefrälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:516, 2B:63, 3B:208, 4B:183, 5B:166, 6B:157, 7C:203, 8D:447, 9D:449, 10D:480, 11C:174, 12C:175, 13C:200, 14C:200, 15C:200, 16C:197, 17C:197, 18F:111, 19F:111, 20F:112, 21F:112, 22F:116.
A2:1F:1590, 2H:1694, 3F:2388, 4F:2468, 5G:2390, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Svarttorp, 1/2 (förr 1) fr + 1/2 (förr 1) fr. pars Prediorum dicta Ingeualshuaruo apud Curiam dictam Swartathorp sita 1343 SD 5 s.155 avskr. 1600-t:s slut, Swartatorp ii gaarda huar there renter en marc vi peninge 1514 C 21, swarthetörph ränthar en marc och vi penningar 1500-talets början C 40, swarthatorp 1535 ghj, Svarttetorph 1551 jb, Suartatorp 1553 arvskifte, Hedar, s.308, Suarttatorp 1561 jb, Suartetorp 1562 frl, Swarttorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Svarttorps ägor.
Svarttorps
Soldattorp
Finns i alla böckerna. Idag raserat.
Björkdalen Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Per Ersson och Stina Kajsa Andersdotter.
Hagstugan Finns i A1:16 - A2:4. Byggd 1864. Raserad 1907.
Första boende : Carl Johan Såman? och Anna Stina Jonsdotter.
Nybygge Finns i A1:10 - A1:15.
Nyhagsstugan Finns i A1:6 - A1:19. Byggd 1808. Raserad 1878.
Första boende : Jan Nilsson och Brita Olsdotter.
Olstorp Finns i A1:9 - A1:19. Byggt 1830.
Första boende : Olof Olsson och Anna Persdotter.
Lilla
Olstorp
Finns i A1:16 - A2:1. Byggt 1863.
Första boende : Hans Gustaf Hansson och Johanna Olsdotter.
Västra
Petterslund
Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1851.
Första boende : Johan Pettersson och Johanna Mauritzdotter.
Skogaholm Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1815.
Första boende : Johan Bylin och Anna Ersdotter.
Skogalund Finns i A1:12 - A2:1. Byggt 1842.
Första boende : Avsk.sold. Lars Svartz och Anna Larsdotter.
Svarttorps
Garveri
Finns i A1:22 + A2:1. Byggt 1895.
Första boende : Garvaren Erik Olsson och Hanns Sofia Eriksson.
Svarttorps-
stugan
Finns i alla böckerna. Öde i A2:5.
Svartåsen,
Nybygget
Finns i A1:3 - A1:13.
Svartängsstugan Finns i A1:9 - A2:1. Byggd 1830.
Första boende : Olof Andersson och Anna Katarina Jonsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-26. Uppdat. 2006-07-25.