1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman SVARTTORP
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frihetsmilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jon i Svarttorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 6 Kor
 • 1 Tjur
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 3 Gamla får
 • 2 Unga får
 • 9 Gamla getter
 • 6 Unga getter
 • 2 Risbitar
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 5 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler och 12 öre och 15 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-10.