Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STORA SJÖGETORP
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:262, 2A:783, 3B:30, 4B:32, 5B:37, 6B:30, 7C:34, 8D:287, 9D:287, 10D:319, 11C:36, 12C:36, 13C:43, 14C:42, 15C:38, 16C:38, 17C:37, 18D:279, 19D:279, 20D:278, 21D:290, 22D:304.
A2:1D:, 2E:1164, 3D:1546, 4D:1563, 5E:1516, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stora Sjögetorp, 1 sk. Anders i Syoatorp 1438 SMR nr 740 or, siötorp 1535 ghj, Siögatorp, Sioatorph 1551 jb, 1554 jb, Siögatorp 1561 jb, St.Siögtorp 1626 bskl, St.Siogetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stora Sjögetorps ägor.
Stora Sjögetorps
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Alsborg Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1880.
Första boende : Avsk.Sold. Israel Ahlstedt och Brita Persdotter.
Hagstugan Finns i A1:12 - A1:19. Byggt 1842.
Första boende : Dottern Anna Persdotter och två oä söner.
Klangensborg Finns fr.o.m. A1:11. Byggt 1840.
Första boende : Avsk.Sold. Olof Klang f.1795-04-22 i Österåker
och Karin Jonsdotter f.1798-02-13 i Österåker.
Nylund Finns i A1:17 - A1:19. Byggt 1866.
Första boende : Carl August Adriansson och Carolina Wilhelmina
Granat.
Oskarsborg Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1904.
Första boende : Erik Oskar Sjödin och Johanna Stensdotter.
Petterslund Finns i A1:17 - A1:22. Byggt 1862. Raserat 1893.
Första boende : Per Ersson och Kerstin Olsdotter.
Sjölund Finns fr.o.m. A1:8. I A1:10 under Sätratorp. Byggt 1826.
Första boende : Skomakaren Jon Jonsson och Stina Kajsa
Hindriksdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-25.