Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SÄTRATORP
Mantal 3/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:262, 2A:777, 3B:27, 4B:29, 5B:25, 6B:27, 7C:30, 8D:284, 9D:284, 10D:315, 11C:31, 12C:32, 13C:38, 14C:38, 15C:34, 16C:33, 17C:32, 18D:295, 19D:295, 20D:293, 21D:308, 22D:322.
A2:1D:, 2E:1191, 3D:1569, 4D:1584, 5E:1537, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sätra el. Sätratorp, 3/4 sk. Sättra 1609 hjl, Sättertorp 1609 jb, Säthra 1611 hjl, Sätertorp 1613 jb, 1614 jb, Sätratorp 1619 jb,
Sättra 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Sätratorps ägor.
Sätratorps
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Karlslund Endast A1:7C:32 och 8D:285.
Ljungby Finns fr.o.m. A2:1.
Lundby
Lilla Ängtorp
Finns fr.o.m. A2:1.
Rosendal Finns fr.o.m. A2:1.
Sjölund Endast A1:10D:317 Se Stora Sjögetorp.
Sätralund Finns i A1:6 - A1:13. Raserat 1849.
Första boende : Avsk.Sold. Lars Sätterberg och Anna Andersdotter.
Sättersten Finns i A1:9 - A1:22. Byggt 1831. Raserat 1895.
Första boende : Avsk.Sold. Johan Sätt och Brita Nilsdotter.
Ängtorp Finns i A1:15 - A1:22. Byggt 1860.
Första boende : Avsk.Sold. Olof Blücker och Brita Nilsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat 2006-07-24.