Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STOCKBÄCKEN
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2B:, 3B:, 4B:, 5B:, 6B:, 7D:, 8C:, 9C:, 10C:, 11D:, 12D:, 13A:, 14D:, 15D:, 16D:, 17D:, 18E:, 19E:, 20E:, 21E:, 22E:.
A2:1E:, 2F:, 3E:, 4E:, 5F:, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stockbäcken, 1/8 sk. Stockebeck 1626 bskl, Stockebäcken 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stockbäckens ägor.
Annebo Byggt 1858. Raserad omkring 1880. Läge okänt.
Enda boende : Änkan Anna Brita Ersdotter Haglund
f.1806-06-09 i Lännäs och hennes son Per Gustaf Haglund
f.1833-11-10 i Regna.
Stockbäckslund,
"Vurmens"
Byggt 1828. Öde 1926. Inget kvar idag, grusgrop !
Första boende : Erik Karlsson f.1788-12-02 i Stora Malm
och Anna Brita Andersdotter f.1797-03-11 i Lännäs.
( Västra )
Stockbäcksstugan
Byggd 179?. Raserad 1877. Hustomt uppodlad.
Flyttad till Liljeholmen på Kåstas ägor.
Första boende : Avsk.sold. Jonas Stålström f.1769 i Julita
och Brita Gustafsdotter f.1764 d.1809.
Östra
Stockbäcksstugan
Byggd 185?. Raserad 1877. Hustomt uppodlad.
Flyttad till Rosendal på Kåstas ägor.
Enda boende : Carl Gustaf Olsson f.1816-12-23 vid Västra
Stockbäcksstugan och Brita Persdotter f.1823-07-02 vid
Katrineberg på Simonstorps ägor.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-08. Uppdat. 2006-07-25.