Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KÅSTA
Mantal Nr 1. Uppgården, 1 Mantal Kronoskatte.
Nr 2. Nergården, 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2B:, 3B:, 4B:, 5B:, 6B:, 7B:, 8C:, 9C:, 10C:, 11D:, 12D:, 13A:, 14D:, 15D:, 16D:, 17D:, 18E:, 19E:, 20E:, 21E:, 22E:.
A2:1:E, 2F:, 3E:, 4E:, 5F:, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Kåsta, 1 sk. + 1 sk. mattis i kaastum 1391 SRP 2564, Pedher i Kastum 1409 SD ns 2, s.177 or, erik j kadhistom 1432 21/6 RAperg, erik j kadistum 1439 SMR 880 or, jönis kaastom 1460 14/6 UUBperg, erich matsson i Koste 1516 9/12 lundgren, s.135, kåstom 1535 ghj, kåstadh 1554 jb, kåsta 1559 jb, kååstadh kåstada 1551 jb, Kååsta 1561 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Lagaskifteskarta (1873) med tillhörande bok.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Kåsta ägor.
Kåsta
Uppgårds
Soldattorp,
Fridhem
Finns i alla böckerna.
Sista soldaten : Anders Viktor Larsson Svärd f.1847-12-24 i
Svennevad. Anställd 1872-12-24, avsked 1902-09-06.
Utflyttad till Kåstaholm 1904. Död 1939-12-04.
Kåsta
Nergårds
Soldattorp,
Österby
Finns i alla böckerna.
Flyttat vid laga skiftet 1873 till Kåstastugans gamla plats.
Sista soldaten : Claes Albert Wallin f.1865-07-07 i V.V.
Anställd 1883-11-05, avsked 1910-08-01.
Han övertog torpet. Död 1952-04-13 vid Österby.
Soldatregister för denna rote.
Annelund Byggt 1846. Sammanslaget med Ängdal 1906.
Första boende : Erik Gustaf Jansson f.1822-05-16 i Lännäs sn.
och Anna Persdotter f.1811-11-09 vid Kåsta Uppgård.
De kom från Lännäs sn. 1846, flyttade till Mosjö sn. 1851.
Backetorp Byggt 1823. Öde 1838. 1876 ersatt med Högtorp.
Första boende : Torp. Per Olsson f.1799-09-11 och Brita
Larsdotter f.1794-09-14 i Lännäs sn. d.1825-08-29 i barnsäng.
Per omgift med Ingrid Larsdotter f.1800-04-26 vid Lundstugan.
Familjen flyttade 1838-03-29 till Regna sn. Torpet öde.
Björknäs Byggt 1885. Timmer från den rivna Råstugan. Finns kvar idag.
Första boende : Änklingen Erik Persson vid Kåsta d.1831-03-11
Ny boende Sonen Erik Ersson f.1864-04-11 och Hulda Maria
Bengtsson f.1871-06-16 i Stora Mellösa sn.
Björksdal Byggt 1898. Först kallat Västra Kåstaholm. Finns kvar idag.
Första boende : Olof Henrik Olsson f.1845-07-26 i Askers sn. och
Anna Karolina Karlsdotter f.1837-02-21 i Örebro d.1919-05-17.
Boende kändis : Språkröret Birger Schlaug.
Björkvik Byggt 1887. Hit flyttades Kåsta Uppgård 1:2.
Första boende : Pumpmakaren Erik Larsson ( Pump-Lasse )
f.1860-02-15 vid Kåsta Uppgård och Anette Johansson
f.1857-11-01 i Åby, Kalmar län. De flyttade 1899.
Granholmen Byggt 1878. Finns kvar idag.
Första boende : Torparen Erik Ersson f.1845-05-17 och
Brita Olsdotter f.1844-08-08 d.1879-08-29.
Grindstugan Byggd omkring 1800. Öde 1882. Ersatt av Kåstaborg Nr.1.
Första boende : Brita Larsdotter f.1759. Hennes man Per Andersson
bodde i Stockholm, död där 1811-06-26.
Sista boende : Arbetskarlen Per Larsson och Kerstin Andersdotter.
De utflyttade 1882-11-02. Torpet revs, hustomt uppodlad.
Gustafsholm Byggt 1882. Finns kvar idag.
Första boende : Korgmakaren Gustaf Haglund f.1847-12-20 vid
Hacksta Husartorp och Kristina Ersdotter f.1861-02-28 vid
Stockbäcksstugan. De kom från Liljeholmen 1882.
Gölstugan Byggd 1855. Raserad 193?. Husgrund kvar.
Första boende : Avsk.sold. Erik Ersson Fant f.1804-11-06 vid
Hansta Soldattorp d.1877-12-08 vid Gölstugan och Brita Olsdotter
f.1801-05-18 vid Södra Viksätter d.1863-03-12 vid Gölstugan.
Hagstugan Byggt 1839. Öde 1891.
Boende : Per Larsson f.1806-05-15, d.1891-07-30 vid Hagstugan
och Anna Jonsdotter f.1800-09-28 d.1868-02-21 vid Hagstugan.
Hagtorp Byggt 1846. Finns kvar idag.
Första boende : Torpare Per Andersson f.1821-01-03 uppväxt vid
Västra Kåltorp och Anna Olsdotter f.1824-03-24 vid Kåsta Uppgård.
Hederslund Byggt 1838. Finns kvar idag.
Första boende : Avsk.husaren Erik Hederman f.1784 i Skedevi sn.
och Anna Kajsa Ersdotter f.1784 i Ö.Vingåkers sn.
De kom från Norrspånga 1839-03-14.
Högtorp Byggt 1876. Finns kvar idag. Ersatte det rivna Backetorp.
Första boende : Lars Ersson f.1839-06-15 vid Brenestugan och
Ingrid Larsdotter Blank f.1843-08-22 vid Billsbro Soldattorp.
Kaxestugan,
( Västra )
Kåltorp
Finns fr.o.m. A1:1. ( Kallas Kåstastugan i A1:1).
Byggd före 1748, flyttad till nuvarande plats 1821.
Första kända boende (A1:1) : Lars Persson f.1714-10-28 och
Brita Hindriksdotter f.1721-08-24.
Västra
Kåfallsstugan,
Kåfallet
Byggt omkring 1780. Raserat 1876.
Första kända boende : Lars Larsson f.1774-06-10 och
Brita Ersdotter f.1775-09-08 d.1829-02-07.
Östra
Kåfallsstugan
Byggd 1836. Öde 1841.
Första boende : Torparen Per Larsson f.1806-05-15 och
Anna Jonsdotter f.1800-09-28.
Kårborgsstugan Finns i A1:1 - A1:3. ( Kallas Kåstastugan i A1:1 )
Första kända boende (A1:1) : Änkan Ingrid Persdotter f.1686.
Kåstaborg
Nr.1
Byggd 1876. Finns kvar idag.
Första boende : Avsk.sold. Erik Malm f.1818-02-28 vid Brännskogen
och Anna Stina Persdotter f.1821-09-26 i Lännäs sn.
Kåstaborg
Nr.2
Byggt 18.
Första boende : Kommer !.
Kåstaborg
Nr.3
Byggt 18.
Första boende : Kommer !.
Västra
Kåstaborg
Bytt namn till Björksdal. Västra Kåstaborg inget bra namn ....
ligger öster om övriga Kåstaborg !!
Kåstaholm Byggt 1826. Flyttat till ny plats omkring 1890. Finns kvar idag.
Första boende : Torparen Per Andersson f.1795-10-02 i Österåker
och Anna Maja Jonsdotter f.1803-08-08 i Stora Malm.
( Nya )
Kåstalund
Byggt 190?. Finns kvar idag.
Västra
Kåstalund
Byggt 1822. Idag raserat.
Efter laga skiftet 1873 på Kåsta Nergårds (2:4) hustomt.
Första boende : Per Andersson f.1792-12-27 och Brita Larsdotter
f.1796-06-19 vid Sjögölet.
Östra
Kåstalund
Byggt 1851. Idag raserat.
Efter laga skiftet 1873 på Kåsta Nergårds (2:4) hustomt.
Första boende : Kopparslagargesällen Gustaf Sätterberg
f.1822-05-24 i Skänninge och Kristina Persdotter f.1826-08-22
vid Västra Kåstalund.
Västra
Kåstastugan
Byggd 1798. Öde 1819.
Enda boende : Avsk.korpralen Anders Kårberg f.1749 och hans
andra hustru Ingeborg Larsdotter f.1780 och fem barn.
Efter Anders död 1819 flyttade de till Glasmästarstugan.
( Östra )
Kåstastugan
Byggd före 1748. Kallas Ramenstugan på 1748 års karta.
Raserades 1873 för att ge plats till Nergårdens nya Soldattorp.
Första Kända boende (A1:1) : Sockenskräddaren
Anders Andersson f.1716-09-25 vid Knutstorps Soldattorp och
Anna Olsdotter f.1721-05-02 vid Simonstorp.
Kåtstugan,
Östra
Kåltorp
Byggd före 1726. Öde 1888. Husgrund kvar.
Första kända boende (A1:1) : Avsk.sold. Jon Jonsson Kåter f.1684
och Anna Nilsdotter f.1700.
Sista boende : Erik Larsson f.1851-01-31 vid Östra Kåltorp.
Utflyttade till Kåstaborg 1888-04-27.
Källstugan Byggd omkring 1780. Raserad 1917. Nybyggd 1936.
Första boende : Per Nilsson f.1756-01-03 och Anna Olsdotter
f.1752-09-20 och deras dotter Kerstin f.1789-12-16.
Sista boende : Erik Ersson f.1852-09-05 vid Lilla Brene och
Brita Ersdotter f.1856-10-21 vid Kåsta Soldattorp.
De utflyttade till Björknäs 1917.
Lagersberg Byggt omkring 1780. Öde 1896. Idag fritidshus på gamla grunden.
Första boende : Lars Olsson f.1753-10-07 och Anna Larsdotter
f.1753-04-06. De flyttade till Råstugan.
Sista boende : Änklingen Per Larsson f.1836-02-17, hans fem barn,
inhyses Johanna Persdotter f.1852-03-18 vid Östra Sjökärrsstugan
och hennes (deras) tre oä barn. Till Kavlinge 1896-11-21.
Larslund Byggt 1835. Öde 1914. Raserat.
Första boende : Lars Persson f.1793-11-10 och Brita Persdotter.
Sista boende : Karl Gustaf Björkman f.1851-05-03 i Västerås och
Johanna Lovisa Larsdotter f.1849-07-14 i Aspö. De flyttade 1914.
Liljeholmen Byggt 1877. Flyttat från Västra Stockbäcksstugan. Kvar idag.
Första boende : Erik Olsson f.1823-02-19 vid V.Stockbäcksstugan
och Karolina Persdotter f.1830-10-30 vid Katrineberg, Simonstorp.
Lindeberg Byggt 1825. Finns kvar idag.
Första boende : Torparen Per Persson f.1794-12-30 vid Stengården
och Karin Persdotter f.1794-12-10 vid Lundstugan.
Ljunghaga Finns inte i kyrkböckerna. Räknas till Kåsta Nergård.
Lötstugan Byggd omkring 1780. Öde 1786.
Enda boende : Glasmästaren Olof Persson f.1756 och Kerstin
Jonsdotter f.1752 d.före 1786. Flyttade till Fallet 1786.
Lövsätter Byggt 1889. Finns kvar idag.
Första boende : Jakob Persson f.1846-11-28 vid Svaneborg och
Brita Andersdotter f.1849-07-15 vid Västra Kåltorp.
Nya Kåltorp Byggt 1822. Raserad 1850.
Första boende : Olof Olsson f.1773-11-30 d.1847-12-19, nära blind,
och Ingrid Andersdotter f.1764-04-03 d.1844-03-20.
Pettersborg Byggt 1833. Raserat 1863.
Boende : Per Ersson f.1801-06-30 vid Västra Stenstugan
d.1863-02-15 vid Pettersborg och Anna Larsdotter f.1795-05-24.
Ravelstugan Finns inte i kyrkböckerna. Undantagsstuga vid Kåsta uppgård,
Nerstugan. Namn efter Ragwald "Rafwel" Larsson ( Gift 1670 ).
Rosendal Byggt 1877. Öde 1914. Sammanslaget med Granholmen
Flyttat från Östra Stockbäcksstugan. Grund och uthus finns kvar.
Första boende : Karl Gustaf Olsson f.1816-12-23 vid Stockbäcks-
stugan och Brita Persdotter f.1823-07-02 vid Nya Skepparstugan.
Sista boende : Änkan Ingrid Ersson f.Persdotter f.1844-02-21 vid
Mellan Vannala. Kom från Granholmen 1904, flyttade 1914.
Råstugan Byggd före 1781. Raserad 1885. Flyttad, se Björknäs.
Första boende : Torp. Lars Olsson f.1753-10-07 d.1833-10-15
och Karin Ersdotter f.1762-07-28 d.1838-08-11.
Skogalund Byggt 1849. Öde 1914. Raserat, hustomt uppodlad.
Första boende : Olof Olsson f.1811-12-06 d.1879-02-07 och
Anna Katarina Persdotter f.1821-10-15 d.1881-03-15.
Viesund,
Lilla
Simonstorp
Byggt 1821. Finns kvar idag. Helt nytt hus 197?.
Första boende : Torparen Erik Karlsson f.1788-12-02 i St.Malm
och Anna Brita Andersdotter f.1797-03-11.
Ängdal Finns kvar idag.
Första boende ? : Olof Olsson f.1825-10-02 i Stora Malm och
Anna Olsdotter f.1828-10-24 i V.V. d.1905-02-15.
Österby Byggt 1880. Raserat i A2:2. På Nergårdens soldattorps ägor.
Första boende : Fd. befallningsmannen Alexander Dahlgren
f.1836-03-28 i Askeryd och Johanna Karolina Hellgren f.1846-11-26
i Risinge. Österby används senare som namn på soldattorpet.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-06. Uppdat. 2006-07-25.