1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman KÅSTA
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jon i Kåsta hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 2 Fålar
 • 1 Vuxet sto
 • 2 Unga sto
 • 4 Oxar
 • 9 Kor
 • 1 Tjur
 • 2 Stutar
 • 8 Kvigor
 • 12 Vuxna får
 • 10 Ungt får
 • 8 Vuxna geter
 • 6 Unga getter
 • 4 Vuxna svin
 • 4 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 6 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 5 Daler och 1 öre
 • Jöns i Kåsta hade 1635 följande boskap:

 • 2 Hästar
 • 3 Ston
 • 4 Oxar
 • 7 Kor
 • 5 Stutar
 • 6 Kvigor
 • 8 Vuxna får
 • 9 Ungt får
 • 11 Vuxna getter
 • 12 Unga getter
 • 1 Vuxet svin
 • 4 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 6 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 5 Daler, 2 öre och 12 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-15.