Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman Stavhälla
Mantal Nr.1, Norra Stavhälla, 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll,
Nr.2, Nedre Stavhälla, 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll,
Nr.3, Övre ( Östra, Upp- ) Stavhälla, 1/2 ( förr 1 ) Mantal
Kronohemman, Förareboställe.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
Norra+Nedre Stavhälla :
A1:44?, 2B:659, 3B:38?, 4B:31?, 5B:336, 6B:322, 7D:38?, 8C:141, 9C:141, 10C:151, 11E:630, 12E:39, 13E:41, 14E:45, 15E:57, 16E:51, 17E:51, 18D:66, 19D:66, 20D:67, 21D:67, 22D:72.
A2:1D:920, 2E:912, 3D:1320, 4D:1334, 5D:1274, 6G:.
Övre Stavhälla :
A1:440, 2B:655, 3B:384, 4B:317, 5B:329, 6B:314, 7D:391, 8C:138, 9C:138, 10C:147, 11E:638, 12E:48, 13E:50, 14E:52, 15E:64, 16E:60, 17E:60, 18D:75, 19D:75, 20D:77, 21D:77, 22D:83.
A2:1D:931, 2E:926, 3D:1342, 4D:1355, 5D:1298, 6G:
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stavhälla, 1 sk. + 1 sk. + 1 sk. staffhellom 1535 ghj, Staffuella, staffuulla, Staffvelle 1551 jb, staffelle, staffella, 1554 jb, Staffhella qvarn, Almqvist Civ, lok.3 s.206, stafhella 1559 jb, staffhella 1559 tl, Staffuella 1561 jb, Staffvelle 1564 jb, stafla Älvsb.lösen 1617, Stafhella 1626 bskl, Staffhälla 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Norra+Nedre Stavhällas ägor.
Norra
Stavhälla
Husartorp,
Solhem
Finns i alla böckerna.
Nedre
Stavhälla
Husartorp
Finns t.o.m. A1:20.
Adolfsberg Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1903.
Första boende : Carl Adof Wallin f.1870-07-13 i Lännäs sn. och
Anna Matilda Nyström f.1871-03-18 i V.V.
Brostugan Finns i A1:1 - A1:11. Raserat 1836.
Sista boende : Änklingen Anders Andersson f.1749 i Lännäs sn.
Hjälmarsvik Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1880.
Första boende : Handlanden Anders Gustaf Larsson
f.1850-03-03 i Regna sn.
Karlsvik Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1903.
Första boende : Stenarbetaren Karl Johan Olsson f.1872-08-15 i
Lännäs sn. och Tekla Josefina Sandin f.1874-10-11 i Lännäs sn.
Marieberg Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första boende : Snickaren Anders Gustaf Andersson f.1782-07-17 i
Trosa och Kerstin Nilsdotter f.1851-01-02 i Österåkers sn.
Nyboda Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1856.
Första boende : Skogvaktaren Anders andersson f.1827-04-30 i
Kihls sn. ( T ) och Maria Katarina Karlsdotter f.1828-07-20 i
Axbergs sn. De inflyttade från Kils sn. i T-län 1856.
Nybygget Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1853.
Första boende : Torparen Erik Ersson f.1796-03-21 i V.V.
och Anna Persdotter f.1797-02-03 i Österåkers sn.
De inflyttade från Hälleråd 1853.
Rosenvik Finns fr.o.m. A2:1.
Första boende : Pråmskepparen Axel Wilhelm Linde f.1867-11-17 V.V. och Elin Matilda Larsson f.1870-01-01 i V.V.
Gamla
Skepparstugan
Finns i A1:3 - A2:4. Sammanslagen med Rosenvik 1916.
Nya
Skepparstugan,
Solhem
Finns fr.o.m. A1:7. Solhem 1916.
Skogshall Finns fr.o.m. A2:2.
Stavhällalund Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1851.
Första boende : Skepparen Erik Nilsson f.1796-04-04 i Lännäs sn.
och Greta Andersdotter f.1801-04-05 i Stora Mellösa sn.
Stavhälla
Hamn,
Hamntorp
Finns fr.o.m. A1:3. I A1:7 - A1:9 på Övre Stavhällas ägor.
Öde från 1900.
OBS !!!
Stavhällsstugan
Stavhällsstugan i V.Vingåker har inget med Stavhälla
att göra, utan ligger på Kesätters ägor.
Ängstugan Finns i A1:2- A1:14.
Torp på Övre Stavhällas ägor.
Annelund Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1859.
Första boende : Torparen Lars Larsson f.1823 i V.V. och
Anna Fredrika Larsdotter f.1824 i V.V.
Björkebo Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1919.
Första boende : Egon Johansson ?
Björksta Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1918.
Första boende : Nils Johan Andersson f.1873-06-30 i Töcksmark.
Brinkstugan,
Hagstugan
Finns i alla böckerna.
Dammkärr Finns fr.o.m. A1:4.
Dammstugan Finns i A1:3 - A1:6.
Grindstugan,
Gustafsvik
Finns fr.o.m. A1:8. Byggd 1824. Gustafsvik fr.o.m. 1882.
Första boende : Torp. Anders Persson f.1792-08-28 vid Lilla Ölång,
V.V. och Stina Ersdotter f.1796-10-12 vid Skrattorp, då i V.V.
De inflyttade från Nya Skepparstugan 1824.
Hjälmarsdal Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1891.
Första boende : Fd. hemmansbrukaren vid Övre Stavhälla Reinhold
Persson f.1829-05-12 i V.V. och Brita Persdotter f.1830-06-02.
Hjälmarsholm Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1867.
Första boende : Fd.matrosen Erik Larsson Sundström f.1818-03-22
vid Åtorpsstugan och Kristina Andersdotter f.1818-08-01 i V.V.
Hjälmarslund Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första boende : Jakob Larsson f.1823-11-14 i V.V. och
Anna Ersdotter f.1832-02-20 i V.V.
Johanslund Finns i A1:9 - A1:14. Byggt 1830. Raserat 1852.
Första boende : Avsk.sold. Jonas Wretberg f.1776-03-09 i Vretsta
V.V. och Karin Ersdotter f.1780-04-30 i V.V.
Sista boende : Skepparen Erik Wiberg f.1816-02-03 i Vretsta, V.V.
( son till Jonas Wretberg ) och Kerstin Ersdotter f.1825-09-25.
Marieberg Endast i A1:5 + A1:6.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-15. Uppdat. 2006-07-25.