Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KESÄTTER
Mantal 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
1/2 ( förr 1 ) Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:174, 2A:475, 3A:645, 4A:212, 5A:256, 6A:264, 7B:283, 8B:268, 9B:268, 10B:290, 11B:350, 12B:391, 13B:90, 14B:93, 15B:101, 16B:96, 17B:96, 18B:52, 19B:55, 20B:60, 21B:66, 22B:72.
A2:1C:519, 2C:628, 3C:741, 4C:737, 5C:737, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Kesäter, 1 sk. + 1 sk. + 1 sk. + skatteutjord. hälghe ij kydhasäter ... eet örisland jord eet päningxland oc en twälutis päning j kidhasäter ... j kithasäter ... helghe ij kidhasäter 1381 SRP 1581, twa gardar oc et thorp j kidiasäter 1399 SRP 3054, Joan i Kidhiasätrom 1409 SD ns 2 s.168 or, Joan i Kidhasätrum 1409 SD 2, s.173 or, Bencther j kydhasäther ( "dha" tillskrivet över raden av samma hand; skrivaren har alltså först skrivit "kysäther" ) 1443 efter 25/12 RAperg, et öreslandh iordh i kydhasäther 1469 8/9 RAperg, käsetther, skäsetter, skeesetter 1535 ghj, kessetter, keestadha, keasätter 1551 jb, Keesätter, Keesetter 1561 jb, kesetter 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Kesätters ägor.
Kesätters
Husartorp Nr.8.
Finns i alla böckerna. Idag raserat.
Kesätters
Husartorp Nr.9.
Finns i alla böckerna. Idag raserat.
Banvaktsstuga
Nr.101>115>112>567
Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1876.
Första boende : Banvakten Erik Andersson och Anna Larsdotter.
Björnsätter Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1829.
Första Boende : Olof Olsson och Brita Olsdotter.
Björntorp Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1872. Idag raserat.
Första boende : Avsk.husaren Lars Persson Wester och
Ulla Lotta Magnusdotter.
Västra
Hultstugan
Finns i alla böckerna.
Östra
Hultstugan
Finns fr.o.m. A1:1. Idag raserad.
Hyltersberg
Hyltersstugan
Finns i alla böckerna.
Hällstugan Finns i A1:1 - A1:3.
Kesätters
Krog
Finns i A1:2 - A1:4. Raserad 1794.
Sista boende : Trädgårdsmästaren Olof Gottskalksson.
Gamla
Kesättersstugan
Finns fr.o.m. A1:2.
Nya
Kesättersstugan
Finns fr.o.m. A1:6.
Lahagsstugan Finns fr.o.m. A1:6. Byggd 1811.
Första boende : Lars Persson och Katarina Jonsdotter.
Lillängsstugan Finns i A1:3 + A1:4.
Skäfvan Finns i alla böckerna.
Stavhällsstugan Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
( Östra )
Åbrostugan
Finns fr.o.m. A1:6. Byggd 1810.
Första boende : Lars Persson och Katarina Jonsdotter.
Östsätter Finns i A1:6 - A1:20. Byggt 1808. Raserat 1881.
Första boende : Avsk.husaren Gustaf Keding och Karin Ersdotter.
Stora Täppe
Soldattorp
Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Lilla Täppeägor.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-04. Uppdat. 2006-07-23.