Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman TÄPPE
Mantal Stora Täppe, 1 Mantal Frälse. Avhyst,
sammanslaget med Säfstaholm.
Lilla Täppe, 1/2 Mantal Frälse. Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Stora Täppe : Kesätters rote.
Lilla Täppe : Gäringe rote.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
Stora Täppe : A1:180, 2A:510, 3A:661, ... 7B:302, avhyst.
Lilla Täppe : A1:199, 2A:573, 3A:, 4A:230, 5A:276, 6A:285, 7B:, 8B:290, 9B:290, 10B:309, 11B:371, 12B:414, 13B:112, 14B:115, 15B:121, 16B:117, 17B:117, 18C:146, 19C:153, 20C:172, 21C:200, 22C:229.
A2:1C:687, 2C:785, 3C:914, 4C:914, 5C:900, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Täppa, Stora, 1 fr, och Lilla, 1/2 fr. eth torp ... som hether täppa som gar aff sex öre ... täppa 1456 29/2 RAperg, eth torpp ther när som hether täppa ... som skyller ij marc 1465 20/8 DN 16, s.245 or, en gard t täppä rentter j mark A.Trolles jb, s.88, teppa 1535 ghj, täppha 1551 jb, tteppa 1554 jb, Lesle täppa, Store täppa 1561 jb, storetäppo 1562 frl, Täppa 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lilla Täppes ägor.
Stora Täppe
Soldattorp
A1:1:179, 2A:505, 3A:663, 4A:221, 5A:269. I A:6 - A:17 på Kesätters ägor. Fr.o.m. A1:18 på Lilla Täppes ägor.
Anneberg Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1884.
Första boende : Avsk.sold. Jakob Bergqvist f.1835-02-03 V.V. och
Anna Katarina Jonsdotter f.1831-02-01 i Forssa sn.
Banvaktstugan
Nr.73>99
Finns endast i A1:16B:119. Senare på Skeppmyres ägor.
Täpplinge Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första boende : Erik Jonsson och Anna Brita Jonsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-24.