Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SIMONSTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2B:, 3B:, 4B:, 5B:, 6B:, 7D:, 8C:, 9C:, 10C:, 11D:, 12D:, 13A:, 14D:, 15D:, 16D:, 17D:, 18E:, 19E:, 20E:, 21E:, 22E:.
A2:1E:, 2F:, 3E:, 4E:, 5F:, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Simonstorp, 1/4 sk. fordomdags för Oppgårdens andel utbygt, 1748 storskifteskarta över Kåsta by.
I vårt arkiv. ..
Torp på Simonstorps ägor.
Simonstorpsstugan I A1:3 + A1:4 ( felaktigt ) på Lundas ägor. Senare på Simonstorps ägor. Raserad 194?.
Katrineberg Raserad 19??.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-08. Uppdat. 2006-07-24.