Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÖSTERBY
Mantal 2 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:59, 2A:137, 3A:197, 4A:89, 5A:89, 6A:95, 7A:101, 8A:93, 9A:93, 10A:101, 11A:121, 12A:132, 13D:143, 14A:143, 15A:145, 16A:147, 17A:147, 18A:101, 19A:101, 20A:101, 21A:101, 22A:96.
A2:1A:95, 2A:110, 3A:132, 4A:137, 5A:137, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Österby, 1 + 1 sk. österby 1535 ghj, Österby 1551 jb, österby 2 gårder mrdh gunnartegen 1583 30/7 UUBperg.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Österbys ägor.
Österbys
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Djursnäs Finns fr.o.m. A1:2.
Lagnö
Fiskarstuga
Finns i A1:18 - A2:4. Öde 1911.
Sista boende : Nils Gustaf Blomberg.
Svantorp Finns i A1:1 och fr.o.m. A1:18.
Däremellan på Edes ägor.
Östervik Finns fr.o.m. A1:4.
Östnäs Finns i A1:7 - A1:20. Byggt 1821.
Första boende : Per Olsson och Ingrid Olsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-24.