Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman EDE
Mantal Nr.1, Ede Kronogård, 1 Mantal Kronohemman.
Mönsterskrivareboställe.
Nr.2, Ede Frälsegård, 1 Mantal Frälse under Skenäs.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:55, 2A:119, 3A:179, 4A:83, 5A:81, 6A:87, 7A:90, 8A:85, 9A:85, 10A:93, 11A:110, 12A:122, 13D:132, 14A:133, 15A:134, 16A:136, 17A:136, 18A:34, 19A:34, 20A:34, 21A:34, 22A:29.
A2:1A:28, 2A:33, 3A:50, 4A:51, 5A:50, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ede, 1 kr. + 1 fr. vnum solidum terre in villa edhe 1330 SD 4 s.152 or, feem päninxlandh iordh j eedhe näst gwnna thegh 1433 13/6 RAperg, en gaard j eedha ..... som ligger for tio örtoger land jord ok aarligan rentter tre marcker peninga 1482 18/10 och 20/10 RAperg, gaardin Eedha 1483 Stockholms tänke- böcker II:1, s.410, edhe 1535 ghj, Eedh 1540 jb, Edh 1542 jb, Ediitt, ede 1551, 1554 jb, Ede 1561 jb, 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Edes ägor.
Bäckstugan Finns i A1:17 - A2:4. Byggd 1868. Raserad 1904.
Första boende : Anders Gustaf Sjögren och Maja Lovisa
Jonsdotter.
Edebotorp,
Bränntorp
Finns i A1:3 - A1:16.
Edetorp
( Nr.1 )
Finns i alla böckerna.
Edetorp
Nr.2,
Ede backstuga
Finns i A1:10 - A1:16. Byggt 1830.
Första boende : Per Larsson och Brita Ersdotter.
Stenstorp Finns i alla böckerna.
Strömsnäs Finns fr.o.m. A1:6. Byggt 1803.
Första boende : Per Persson och Kerstin Persdotter.
Svantorp Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Österbys ägor.
Vrenbostugan Finns i A1:6 - A1:9. Byggd 1810. Raserad 1831.
Första boende : Avsk.sold. Lars Vadsman f.1744.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-23.