Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ORMÖN / VIRENSÖ
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:138, 2A:373, 3B:539, 4A:175, 5A:200, 6A:209, 7B:222, 8B:212, 9B:212, 10B:229, 11B:275, 12B:307, 13B:1, 14B:1, 15B:1, 16B:1, 17B:1, 18B:135, 19B:138, 20B:140, 21B:143, 22B:146.
A2:1B:370, 2B:441, 3B:521, 4B:526, 5B:525, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ormön, 1/4 fr. Öön 1609 hjl, Ormöön 1611 hjl, Ormöhn 1642 mtl, Ormöön 1644 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ormöns ägor.
Virensholm Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1906.
Första boende : Anna Lovisa Andersson f.1855-04-25 i Regna sn.
Ötorp Finns i A1:5 - A1:17 och fr.o.m. A1:21. Byggt 1800.
Finns på Mjälnäs ägor i A1:18 - 20.
Sammanslaget med Najstugan i Östra Vingåkers sn.
Första boende : Anders Jönsson och Anna Larsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-20. Uppdat. 2006-07-24.