Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MJÄLNÄS
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:139, 2A:375, 3B:541, 4A:176, 5A:201, 6A:210, 7B:224, 8B:214, 9B:214, 10B:231, 11B:277, 12B:309, 13B:4, 14B:4, 15B:4, 16B:3, 17B:3, 18B:122, 19B:125, 20B:126, 21B:131, 22B:134.
A2:1B:358, 2B:428, 3B:507, 4B:508, 5B:507, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Mjälnäs, 1 fr. Myardnäss i Vyngaker sokn met tw torp liggiendis veder Götiahult och Rädsäther 1514 FMU 7, s.339, myn godz Miärdanäs som renther xxij öra ortugher 1520 avskr. i Kh 53, s.4 LStB (Brask kopiebok) tr. i Österg. fornm. för:s tidskr. 1 (1875), bil. s.5, mierdanes 1535 ghj, myälanes 1551 jb, mielanäs 1554 jb, mielnes 1559 jb, melnes 1559 tl, Mälnäs 1561 jb, Miälnes 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Mjälnäs ägor.
Mjälnäs
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Brännstugan Finns fr.o.m. A1:3.
Hagstugan Finns i A1:10 - A1:19. Byggd 1834,
Första boende : Lars Larsson och Ingeborg Persdotter.
Håkstugan Finns i A1:3 - A2:2.
Janslund Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1834.
Första boende : Johan Jansson och Brita Jonsdotter.
Kojstugan
Nr.1
Mjälnästorp
Finns fr.o.m. A1:1.
Kojstugan
Nr.2
Finns i A1:12 - A2:4.
Mjälnässtugan Finns i A1:3 - A1:14. Raserad 1852.
Ötorp Finns i A1:18 - A1:20.
Tidigare och senare på Ormön / Virensö ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-24.