Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MÅLVIK
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:218, 2A:635, 3A:819, 4A:270, 5A:331, 6A:341, 7B:365, 8B:360, 9B:360, 10B:387, 11B:473, 12B:526, 13B:228, 14B:228, 15B:224, 16B:219, 17B:216, 18D:114, 19D:114, 20D:113, 21D:113, 22D:119.
A2:1D:969, 2E:1635, 3D:971, 4D:1638, 5E:1591, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Målviks ägor.
Målvikstorp Finns i alla böckerna.
Målviksstugan Se Solbergatorp på Solberga ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-24.