Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SOLBERGA
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:216, 2A:625, 3A:809, 4A:265, 5A:325, 6A:335, 7B:359, 8B:354, 9B:354, 10B:380, 11B:464, 12B:517, 13B:219, 14B:219, 15B:216, 16B:210, 17B:207, 18D:124, 19D:124, 20D:122, 21D:123, 22D:132.
A2:1D:982, 2E:1649, 3D:984, 4D:1654, 5E:1607, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Solberga, 1 fr. en gard solberge rentter ij mark 1498 A.Trolles jb, s.88. solbergha 1535 jb, Solberga 1551 jb, 1554 jb, Solberga 1561 jb, 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Solbergas ägor.
Solberga
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Grindstugan Finns i alla böckerna.
Första kända boende : Erik Mårtensson och Brita Nilsdotter.
Hagstugan Finns i A1:8 - A1:22. Byggd 1827. Raserad 1896.
Första boende : Avsk.sold. Olof Sol f.1775 i Klosters sn. och
Anna Ersdotter f.1782 i V.V.
Solbergatorp,
Målviksstugan
Finns i alla böckerna. Målviksstugan i jordboken.
Första kända boende : Erik Larsson och Anna Olsdotter.
Stenbäcksstugan Finns fr.o.m. A1:4.
Första boende : Avsk.ryttaren Jon Groppfeldt f.1752, d.1804 och Kerstin Olsdotter f.1752.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-25.