Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LILLA LUNDBYSKOG
Mantal 1/2 Mantal Skattefrälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Berga
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:424, 2B:331, 3B:163, 4B:155, 5B:139, 6B:128, 7C:179, 8D:425, 9D:425, 10D:466, 11D:412, 12D:132, 13A:145, 14D:140, 15D:135, 16D:117, 17D:90, 18E:66, 19E:66, 20E:67, 21E:72, 22E:77.
A2:1E:1265, 2F:1355, 3E:1889, 4E:1888, 5F:1806, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stora Lundbyskog, 1 sk, och Lilla Lundbyskog, 1/2 fr. Olaff sonasson vppa lundbo skogh 1458 19/3 RApapp, Olaff pa lundhaschogom 1458 23/6 RAperg, lundbyskogh 1535 ghj, Lumbeskogh, lundbyskogh 1551 jb, lunboskogh 1554 jb, Lundbyskog 1559 jb, Lundbyskogh 1559 tl, Lundby Skogh 1561 jb, Lundbyschog 1562 frl, Lundbyskogh 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lilla Lundbyskogs ägor.
Hävdstugan Byggd 1805. Raserad 1821.
Första boende : Erik Persson och Ingeborg Ersdotter.
Lilla Lundbyskogs-
stugan
Endast i A1:1 + 2.
Lundbyberg Byggt 1889.
Första boende : Husman Lars Olsson och Brita Larsdotter.
Låttersberg Byggt 1874.
Första boende : Lars Larsson och Brita Ersdotter.
Lövholmen Byggt 1820. Med t.o.m. A1:19.
Första boende : Lars Ersson och Anna Nilsdotter.
Lövsätter Byggt 1839. Finns i A1:11+12+13, senare under Kavlinge
Första boende : Anders Andersson och Ingrid Olsdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-30. Uppdat. 2006-07-24.