Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KAVLINGE
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Berga
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:424, 2B:337, 3B:165, 4B:157, 5B:141, 6B:134, 7C:182, 8D:427, 9D:427, 10D:469, 11D:416, 12D:141, 13A:149, 14D:145, 15D:140, 16D:121, 17D:94, 18E:63, 19E:63, 20E:64, 21E:69, 22E:74.
A2:1E:1262, 2F:1349, 3E:1882, 4E:1882, 5F:1801, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Saknas.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Kavlinge ägor.
Kavelås Byggt 1830.
Första boende : Jon Persson och Kerstin Olsdotter.
Lövsätter Finns i A1:14 - A2:4.
A1:11-13 se Lilla Lundbyskog
Skepparstugan Finns endast i A1:2 + 3.
Stensätter Byggt 1864. Med t.o.m. A2:4.
Första boende : Erik Ersson och Brita Persdotter.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-30. Uppdat. 2006-07-23.