Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LAND
Mantal 1/2 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:510, 2B:51, 3B:202, 4B:177, 5B:161, 6B:152, 7C:197, 8D:443, 9D:443, 10D:484, 11C:165, 12C:166, 13C:191, 14C:190, 15C:190, 16C:188, 17C:188, 18F:90, 19F:90, 20F:93, 21F:94, 22F:99.
A2:1F:1575, 2H:1676, 3F:2358, 4F:2446, 5G:2371, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Land, 1/2 fr. aff land v öre vi peninge 1514 C 21, landh ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, landhe 1535 ghj, lande 1551 jb, Landt 1553 arvskifte, Hedar, s.308, landa 1561 jb, Lannd 1562 frl, landh (ändrat från ländh !), 1616 Älvsb. lösen, Landh 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lands ägor.
Kilsbacken Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Grävs ägor.
Lilla Land Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1862.
Första boende : Erik Mårtensson och Brita Larsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-20. Uppdat. 2006-07-23.