Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GRÄV
Mantal 1/4 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:518, 2B:79, 3B:217, 4B:189, 5B:171, 6B:162, 7C:208, 8D:454, 9D:454, 10D:496, 11C:184, 12C:184, 13C:212, 14C:211, 15C:211, 16C:210, Nya Gräv : 17C:213, 18F:34, 19F:30, 20F:28, 21F:29, 22F:31.
A2:1F:11502, 2H:1576, 3F:2229, 4F:2226, 5G:2151, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gräv, 1/4 ( förr 1 ) fr. aff gräff vii öre vi peninge 1514 C 21, gräffue ränthar vii ore och vi penningar 1500-talets början C 40. graff 1535 ghj, gräff 1551 jb, Greff 1553 arvskifte Hedar, s.309, graaf 1554 jb, greff 1559 jb, tl, graffuene 1561 jb, gref 1587 tl, Gräff 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Grävs ägor.
Grävs
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Gamla Gräv Finns i A1:1 - A1:16. och A1:22 - A2:2. Åter 1893.
Första boende 1893 : Bokhållaren Lars Gustaf Vedin och
Christina Lovisa Andersdotter.
Nya Gräv Finns fr.o.m. A1:9.
Första boende : Bruksskräddaren Olof Jonsson Frisell och
Stina Jansdotter.
Kilsbacken Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Lands ägor. Idag raserat.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-20. Uppdat. 2006-07-23.