Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HULT
Mantal 1/2 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:40?, 2B:???, 3B:137, 4B:136, 5B:117, 6B:115, 7C:155, 8D:399, 9D:399, 10D:442, 11D:374, 12D:91, 13A:90, 14D:90, 15D:85, 16D:68, 17D:53, 18F:43, 19F:43, 20F:41, 21F:44 22F:46.
A2:1F:1516, 2H:1599, 3F:2258, 4F:2251, 5G:2174, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hult, 1/2 fr. hwlth vi öre vi peninge 1514 C 21, hwlth ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, Hulth 1535 ghj, hultt 1551 jb, Hulth 1553 arvskifte, Hedar, s.304, Hultt 1561 jb, Hult 1562 frl, Hwlt 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hults ägor.
Banvaktsstugan
Nr.108>122.
Finns fr.o.m. A1:19.
Nylund Finns fr.o.m. A1:19.
Trögbol Finns fr.o.m. A1:3. Tidigare på Bresätters ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-21. Uppdat. 2006-07-23.