Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BRESÄTTER
Mantal Västergården 1 Mantal Frälse.
Östergården 1 Mantal Frälse.
Båda under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:406, 2B:289, 3B:139, 4B:138, 5B:119, 6B:117, 7C:157, 8D:402, 9D:402, 10D:444, 11D:377, 12D:95, 13A:94, 14D:93, 15D:88, 16D:71, 17D:55, 18F:10, 19F:10, 20F:10, 21F:10 22F:12.
A2:1F:1483, 2H:1545, 3F:2195, 4F:2193, 5G:2119, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bresäter 1 Fr + 1 Fr. bredesäter ii gaarda huar there ix öre vi peninge 1514 C 21, bredhesätra ränthar ix öre och vi penningar 1500-talets början C 40, broosetter 1535 ghj, bredesätter 1551 jb, Bredasether 1553 arvskifte. Hedar, s.304, bredesetter 1561 jb, bresätter 1562 frl, Bredhsätter 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bresätters ägor.
Bresätters
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Bresättersstugan Finns i A1:1 - A2:4.
Bosund Finns i A1:12 - A1:19. Byggt 1843. Raserat 1880.
Sista boende : Änkan Ingrid Olsdotter.
Gatstugan Finns fr.o.m. A2:3. Byggd 1907.
Första boende : Lars Gustaf Olsson och Maria Olsson.
Trögbol Endast A1:405. Senare på Hults ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-25. Uppdat. 2006-07-23.