Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÄRINGSNÄS
Mantal 1/4 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:210, 2A:609, 3A:795, 4A:258, 5A:317, 6A:327, 7B:349, 8B:344, 9B:344, 10B:369, 11B:450, 12B:502, 13B:204, 14B:205, 15B:201, 16B:194, 17B:, 18D:96, 19D:96, 20D:96, 21D:97, 22D:100.
A2:1D:949, 2E:1597, 3D:943, 4D:1608, 5E:1561, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gäringsnäs, 1/4 fr. Gerningznäs 1591 tl, 1594 jb, gäringznäs 1594 jb.
I vårt arkiv. Boskaps-och utsädeslängd 1635.
Torp på Gäringsnäs ägor.
Bondgölet Finns i A1:18 - A2:5. öde 1906. Tidigare på Gäringes ägor.
Ventorp Finns i A1:7 - A1:16. Byggt 1820.
Första boende : Olof Nilsson och Brita Jonsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.