Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÄRINGE
Mantal 1 Mantal Kronoskatte, Rusthåll.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:204, 2A:585, 3B:765, 4A:249, 5A:293, 6A:313, 7B:335, 8B:331, 9B:331, 10B:352, 11B:428, 12B:480, 13B:182, 14B:183, 15B:173, 16B:166, 17B:163, 18B:103, 19B:106, 20B:107, 21B:111, 22B:114.
A2:1B:337, 2B:408, 3B:483, 4B:483, 5B:482, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gäringe, 1 sk. fäm päningxland iordh oc een twäluits päningx land iordh i gerlinge oc et thorp som kallas frändathorph vnder gerlinge ... j gerlinge oc thet thorpet som kallas frändathorp vnder gerlinge 1391 SRP 2578, lasse i gärlinge 1458 19/3 RApapp och 1458 23/6 RAperg, gerninghe 1535 ghj, gerninghe gärninghe 1551 jb, gerninge 1554 jb, Geringe 1559 jb, gärnigge 1559 tl, Gärninge 1561 jb, Germinge, Gärninghe 1587 dombok s.82,84, Gierninge 1626 bskl, Gierninghe 1642 mtl..
I vårt arkiv. Boskaps- och utsödeslängd 1635.
Torp på Gäringe ägor.
Gäringe
husartorp,
Örbäck
Finns i alla böckerna.
Örberga efter 1906.
Bondgölet Finns i A1:1 - A1:17. Fr.o.m. A1:18 på Gäringsnäs ägor.
Eriksholm Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1858.
Första boende : Erik Ersson f.1824-11-26 och Brita Olsdotter
f.1825-10-06.
Gäringestugan Finns i A1:1 - A1:20. Raserad 1800. Återuppbyggd 1812.
Sista boende före 1800 : Skomakaren Per Ersson och Brita Ersdotter.
Återuppbyggt av : Avsk.husaren Olof Gerling f.1766.
Gäringsberg Finns i A1:7 - A1:13. Byggt 1822.
Första boende : Torp. Olof Olsson f.1783 och Kerstin Larsdotter.
Gäringsholm Finns i A1:9 - A1:20. Byggt 1833.
Första boende : Per Larsson f.1799-08-25 och Brita
Persdotter f.1795-04-26.
Lilla
Gäringslund
Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1833.
Första boende : Änkan Brita Persdotter f.1779-11-29.
Stora
Gäringslund
Finns i A1:2 - A1:20. Öde efter A1:16.
Hävdstugan,
Torsberg
Finns fr.o.m. A1:14. Byggd 1850. Torsberg fr.o.m A2:2.
Lekberga Finns i A1:18 - A2:4. Byggt 1872. Öde fr.o.m A2:1.
Första boende : Lars Persson f.1829-02-02 och Hedda Wallin
f.1830-10-06.
Nylund Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1855.
Första boende : Avsk.husaren Lars Gärling f.1809-02-08 och
Brita Larsdotter f.1808-08-27.
Nytorp Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1855.
Första boende : Per Persson f.1819-11-30 och Brita Olsdotter
f.1821-04-03.
Sjöholmen Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1867.
Första boende : Johan Persson f.1829-11-23 och Anna Ersdotter
f.1827-08-20.
Skomakarstugan Finns i alla böckerna.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-23.