Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ERSTORP / ERIKSTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse under Högsjö. Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:528, 2B:107, 3B:245, 4B:217, 5B:198, 6B:190, 7C:225, 8D:471, 9D:471, 10D:512, 11C:206, 12C:207, 13C:237, 14C:238, 15C:238, 16C:238, 17C:238, 18F:17, 19F:17, 20F:15, 21F:15, 22F:.
A2:1:1487, 2:1554, 3:2204, 4:2203, 5:2129.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Erikstorp, 1/8 fr. Erichztorp 1609 hjl, 1611 hjl, Erickztorp 1620 jb, Erichztorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Erstorps ägor.
Erstorpsstugan Finns i A1:7 och A1:10 - A1:17.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-24.