1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ERSTORP
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frimilen
Under Högsjö Gård
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Karl? i Erstorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Sto
 • 2 Kor
 • 1 Kviga
 • 4 Risbitar
 • 4 Gamla getter
 • 2 Unga getter

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 11 Öre och 12 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-11.