Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ELLFALLA
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:148, 2A:401, 3B:567, 4A:185, 5A:213, 6A:222, 7B:239, 8B:228, 9B:228, 10B:244, 11B:296, 12B:329, 13B:26, 14B:27, 15B:22, 16B:24, 17B:24, 18B:93, 19B:96, 20B:100, 21B:104, 22B:106.
A2:1B:329, 2B:400, 3B:474, 4B:473, 5B:472, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ellfalla 1 fr. peder j eldfallom 1460 8/11 RAperg, elffal 1535 ghj, ellfalla 1551 jb, helleffall 1554 jb, elffal 1559 jb, Elffal 1559 tl, Elfall 1561 jb, Elfal 1561 frl, Elfalla 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ellfallas ägor.
Ellfalla
Soldattorp,
Enslund
Finns i alla böckerna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-09. Uppdat. 2006-07-23.