1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ELLFALLA
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frihetsmilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Olof i Ellfalla hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 2 Oxar
 • 4 Kor
 • 2 Stutar
 • 2 Kvigor
 • 5 Gamla får
 • 3 Unga får
 • 3 Risbitar
 • 7 Gamla getter
 • 3 Unga getter
 • 1 Gammalt svin
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 9 öre och 9 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-09.