Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BRÄNNSKOGEN
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:298, 2A:875, 3B:85, 4B:87, 5B:69, 6B:69, 7C:104, 8D:345, 9D:345, 10D:380, 11C:117, 12C:119, 13C:145, 14C:146, 15C:146, 16C:146, 17C:146, 18D:145, 19D:145, 20D:142, 21D:143, 22D:153.
A2:1D:, 2E:1003, 3D:1356, 4D:1369, 5E:1326, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Brännskogen 1/2 sk. Brenneskogh 1609 hjl, Brenneskogen 1611 jb, Brendeskogenn 1611 hjl, Brenneskogen 1626 bskl, Brändskogen 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Brännskogens ägor.
Brännstugan Endast A1:8D:346 och 9D:346.
Första boende : Erik Larsson och Anna Persdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-23.