1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman BRÄNNSKOGEN
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jöns i Brännskogen hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 6 Kor
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 5 Vuxna får
 • 4 Vuxna getter
 • 5 Unga getter
 • 1 Vuxet svin
 • 3 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 1 Spann

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler och 12 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-13.