Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BAGGETORP (under Högsjö), BAGGMON
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:520, 2B:85, 3B:220, 4B:192, 5B:174, 6B:165, 7A:, 8A:, 9A:, 10D:500, 11C:189, 12C:189, 13C:218, 14C:217, 15C:217, 16C:216, 17C:216, 18F:127, 19F:127, 20F:128, 21F:128, 22F:132.
A2:1:1605, 2:1711, 3:2410, 4:2485, 5:2405.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Baggetorp, 1/8 Fr. Bagehultt 1609 hjl, Baggehult 1611 hjl, 1620 jb, Baggetorp 1642 mtl, 1685 C5 II:30.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Baggetorps ägor.
Birstugan Se Högsjö
Bondgölet Endast i A1:5, se Högsjö
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-18. Uppdat. 2006-07-23.