DEL AV STORSKIFTESKARTAN ÖVER KÅSTA BY 1748.
Kåsta hade två soldattorp 181 Nergården, här kallat B, och 182 Uppgården, här kallat A.
Vid laga skiftet 1873 flyttades 182 till Kåstastugan, på denna karta kallat Ramenstuga.
Torpet mitt på kartan "Ifwarsonsängstugan" är nog namnat efter Ivarsson, den förste kända soldaten.
TILLBAKA © VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006-10-08. TILL SOLDATER