SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 181 KÅSTA NERGÅRD.
 • Ivarsson, Erik
 • Kaxe, Per
 • Kaxe, Per
 • Kaxe, Klas
 • Kaxe, Gabriel
 • Stålbom, Karl
 • Stålbom, Per
 • Kårbom ( Kårtman ), Lars
 • Korrman, Anders
 • Kåstman ( Kortman ), Erik
 • From, Per
 • Kåhre, Simon
 • Kåhre, Olof
 • Österblom, Erik
 • Wallin, Klas Albert
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA