VIALA HEMBYGDSGÅRD
Byggnader vid
Viala Hembygdsgård
Klicka på namnet
för större bild.

Foto: Bo Olson 2005-05-10.
STORSTUGAN
LILLSTUGAN
MOSTUGAN
LOFTBODEN
SMEDJAN
     Viala Västergård 1/4 mantal frälse var i gamla tider en arrendegård under Kesätter.
     När västra stambanan byggdes på 1860-talet, kom gårdarna, 4 st, att hamna norr om järnvägen
     medan åkrarna hamnade på den södra sidan.
     Kesätter valde då att bygga en ny gård på södra sidan och förvandla de gamla gårdarna till torp.
Ett av torpen inköptes 1936 av Hembygdsföreningen för 4000 Kr. Några gamla ekonomibyggnader revs, en loftbod flyttades dit från ett av de andra torpen. Övriga byggnader har tillkommit efterhand.
Föreningen har två fasta evenemang vid Viala : Midsommarfirande och Vialadagen, första lördagen i augusti.
LOGEN
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2005-08-01. Senast uppdaterad 2006-01-15. TILLBAKA