Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VITTORP ( Stavhälla-Vittorp)
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:???, 2B:653, 3B:383, 4B:316, 5B:327, 6B:313, 7D:390, 8C:137, 9C:137, 10C:146, 11E:643, 12E:54, 13E:56, 14E:57, 15E:68, 16E:64, 17E:64, 18D:7, 19D:7, 20D:7, 21D:7, 22D:12.
A2:1D:862, 2E:842, 3D:1243, 4D:1246, 5D:1185, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vittorp, 1/4 sk. Wittorp 1626 bskl, Hwittorp 1639 jb, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vittorps ägor.
Vittorpsstugan Finns i A1:4 - A1:7. Raserad 1816.
Sista boende : Jon Persson f.1751-07-02 i V.V.
Björkholmen Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1862.
Första boende : Jonas Olsson f.1828-10-04 i V.V. och
Kerstin Larsdotter f.1837-03-13 i V.V.
Björklunda Finns fr.o.m. A1:17.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-15. Uppdat. 2006-07-25.