Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VITTBRO
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:286, 2A:841, 3B:65, 4B:68, 5B:52, 6B:57, 7C:81, 8D:328, 9D:328, 10D:361, 11C:87, 12C:89, 13C:110, 14C:110, 15C:110, 16C:110, 17C:110, 18D:179, 19D:179, 20D:177, 21D:180, 22D:189.
A2:1D:, 2E:1034, 3D:1395, 4D:1409, 5E:1365, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vittbron, 1/4 sk. Hwitebro 1591 tl, huitebro, Hwitebro stugen 1594 jb, Hwittbro 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vittbros ägor.
Bergstugan Finns i A1:9 - A1:22. Byggt 1832.
Första boende : Backstusittaren Per Persson och Stina Jonsdotter.
Högsätter Finns i A1:14 - A2:3. Byggt 1855.
Första boende : Karl Johan Persson och Kerstin Lönn.
Karlstorp Finns fr.o.m. A1:16.
Första boende : Karl Johan Persson och Kerstin Lönn.
Lagölet Finns i A1:18 - A1:22. Byggt 1873.
Undantag för Erik Persson.
Vittbrostugan
(Gamla)
Finns i A1:3 - A1:5. Raserad 1801.
Sista boende : Änkan Anna Nilsdotter.
Vittbrostugan
(Nya)
Finns i A1:15 - A2:4. Byggd 1860.
Första boende : Olof Olsson och Kristina Larsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-25.