Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VITAN
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Marsjö
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Marsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:288, 2A:845, 3B:69, 4B:59, 5B:5?, 6B:59, 7C:84, 8D:330, 9D:330, 10D:363, 11C:90, 12C:92, 13C:113, 14C:113, 15C:114, 16C:114, 17C:114, 18D:165, 19D:165, 20D:163, 21D:166, 22D:175.
A2:1D:, 2E:1022, 3D:1382, 4D:1396, 5E:1353, 6F:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vittan, 1/2 sk. hvita 1551 jb, huita 1554 jb, hvitann 1559 jb, huitan 1559 tl, Hwitaren 1561 jb, huittann 1568 jb, huijtan 1626 bskl, Hwittan 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vitans ägor.
Hagalund Finns i A1:13 - A2:2. Byggt 1848.
Första boende : Peter Askerberg och Beata Kristina Bark.
Hagstugan Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1833.
Första boende : Per Andersson och Ingrid Olsdotter.
Högtorp Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1857.
Första boende : Olof Ersson och Ingrid Andersdotter.
Kristinelund Finns i A1:10 - A1:20. Byggt 1834.
Första boende : C.P. Borg och Lena Kristina Bomark.
Lillängsstugan Finns i A1:8 - A1:22. Byggd 1825.
Första boende : Avsk. Sjöartilleristen Olof Billfält och
Kristina Olsdotter.
Nyberg Finns i A1:13 - A1:22. Byggt 1849.
Första boende : Johan Persson och Anna Stina Andersdotter.
Nylund Finns i A1:13 - A2:4. Byggt 1849.
Första boende : Per Andersson och Brita Ersdotter.
Skogalund Finns i A1:15 - A1:20. Byggt 1858.
Första boende : Malkom Eriksson och Kristina Ersdotter.
Stubbgölsstugan Finns fr.o.m. A1:7.
Vitastugan Endast A1:1:287 och 2A:849. Senare som Vitan.
Vitastugan = utflyttad hemmansdel i Vitan 1/8 mantal.
Vitelund Finns i A1:9 - A1:14. Byggt 1830.
Första boende : Lars Jakobsson och Brita Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-25.