Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VIK
Mantal 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:1, 2A:1, 3A:1, 4A:1, 5A:1, 6A:2, 7A:1, 8A:1, 9A:1, 10A:1, 11A:1, 12A:1, 13D:1, 14A:1, 15A:1, 16A:1, 17A:1, 18C:172, 19C:173, 20C:193, 21C:223, 22C:253.
A2:1C:713, 2C:790, 3C:1158, 4C:1157, 5C:1097, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vik, 1 sk. + 1 sk. II solidos denario minus in Vik parrochie Vikingaker 1354 SD 6, s.484 or, ?eth halfft markland iordh i wiik 1451 1/1 RAperg, wijk 1535 ghj, Viik 1547 7/8 UUBperg, wiick, wik 1551 jb, uich 1551 jb, 1559 tl, Vik 1561 jb, Wijch 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Viks ägor.
Viks
Husartorp,
Rosenlund
Finns i alla böckerna.
Viks
Soldattorp,
Vikslund
Finns i alla böckerna.
Anneberg Finns fr.o.m. A1:14. Öde i A2:4 (1916).
Annelund Finns i A1:16 - A1:21. Byggt 1864. Raserat 1890.
Första boende : Anna och Kristina Olsdöttrar.
Arvidsstugan Finns i A1:1 - A1:19.
Bagghällen Finns i A1:17 - A2:1. Byggt 1864.
Första boende : Carl August Carlsson och Johanna Larsdotter.
Bergstugan Finns fr.o.m. A1:13. Byggt 1847.
Första boende : Olof Persson.
Bergsätter Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1880.
Första boende : Olof Ersson och Augusta Johanna Ersdotter.
Dagstugan Finns fr.o.m. A1:18. Byggd 1855.
Första boende : Per Ersson och Kerstin Ersdotter.
Västra
Dammstugan
Finns i A1:15 - A1:21. Byggd 1856.
Första boende : Per Larsson och Kerstin Jonsdotter.
Östra
Dammstugan
Finns fr.o.m. A1:15. Byggd 1856.
Första boende : Karl Jonsson och Brita Andersdotter.
Erikslund Finns i A1:11 - A1:13. Byggt 1836. Raserat 1848.
Första boende : Erik Ersson och Brita Larsdotter.
Hagstugan Finns i A1:12 - A1:17. Byggd 1844. Raserad 1866.
Undantag för : Per Ersson och Kerstin Mårtensdotter.
Hagsätter Finns fr.o.m. A1:14.
Hindrikslund Finns i A1:10 - A1:19. Byggt 1834. Öde 1877.
Första boende : Änkan Kerstin Persdotter.
Karlslund Finns i A1:18 - A2:5. Raserat 1918.
Första boende : Avsk.husaren Carl Johan Vik och
Brita Stina Olsdotter.
Lillstugan Finns fr.o.m. A1:16. Byggd 1863.
Första boende : Per Persson och Kerstin Persdotter.
Lugnet Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1861.
Första boende : Erik Persson och Brita Gustafsdotter.
Marieberg Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1893.
Första boende : Smeden Olof Larsson och Ida Maria Karlsson.
(Västra)
Mostugan
Finns fr.o.m. A1:8. Byggd 1827.
Första boende : Anna Larsdotter + sonen Lars Persson.
Östra
Mostugan
Finns i A1:8 - A1:19. Byggd 1823. Raserad 1880.
Första boende : Ingeborg Olsdotter.
Nyckelkärr Finns fr.o.m. A1:22. Utgård till Vik.
Första boende : Statdrängen Carl Erik Fredriksson och
Brita Larsdotter.
Nylund Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1841.
Första boende : Avsk.sold. Per Wiktor och Ingeborg Jonsdotter.
Nysätter Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1851.
Första boende : Per Larsson och Stina Olsdotter.
Skärbäckslund Finns fr.o.m. A1:13. Byggt 1849.
Första boende : Olof Larsson och Brita Olsdotter.
Norra
Sjökärrsstugan
Finns i A1:15 - A2:2. Byggt 1852. Öde i A2:2.
Första boende : Lars Persson och Ingrid Ersdotter.
Västra
Sjökärrsstugan
Finns i A1:13 - A2:2. Byggt 1850. Raserad 1901.
Första boende : Lars Persson och Ingrid Ersdotter.
Östra
Sjökärrsstugan
Finns fr.o.m. A1:1.
Stenkullen Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1872.
Första boende : Fredrik Allard och Louisa Lund.
Norra
Stenstugan
Finns i A1:5 - A1:7.
Västra
Stenstugan
Finns i A1:3 - A1:14.
Östra
Stenstugan
Finns i alla böckerna.
Vikboholm Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1852.
Första boende : Peter Larsson och Maria Charlotta Andersdotter.
Viks
Lägenhet
Finns fr.o.m. A2:3.
Viks löt Finns i A1:4 - A1:13. Raserat 1850.
Viks skola Finns fr.o.m. A2:1.
Viksberg Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1872.
Första boende : Snickaren David Lignell och Ingrid Ersdotter.
Viksborg Finns i A1:19 - A2:2. Byggt 1879.
Första boende : Lars Ersson och Kerstin Olsdotter.
Viksdal Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1890.
Första boende : Erik Johan Eriksson och Augusta Johansson.
Vikstorp Finns i A1:1 - A1:22. Raserat 1891.
Vikstorp Nr.2 Finns i A1:11 - A1:13.
Vikstorpsstugan Finns i alla böckerna.
Vikstugan Finns i A1:1 - A1:16. Raserad 1864.
Västra
Vikslund
Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1831.
Första boende : Per Persson och Brita Stina Ersdotter.
Östra
Vikslund
Finns i A1:8 - A1:19. Byggt 1825. Raserat 1877.
Första boende : Per Olsson och Ingrid Larsdotter.
Norra
Viksätter
Finns fr.o.m. A1:4. Byggt 1795. Öde i A2:5.
Första boende : Erik Larsson och Karin Olsdotter.
Södra
Viksätter Nr.1
Finns fr.o.m. A1:3. Byggt 1780.
Första boende : Anders Ersson och Anna Jonsdotter.
Södra
Viksätter Nr.2
Finns i A1:11 - A1:16.
Ängstugan Finns i A1:14 - A2:2. Byggd 1854.
Första boende : Erik Ersson och Brita Persdotter.
Ödesängs-
stugan
Finns i A1:1 - A1:14. Raserad 1853.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-11.Uppdat. 2006-07-25.