Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VÄSTRA KARSTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd och
Församlingsbok.
A1:226, 2B:, 3B:219, 4B:191, 5B:173, 6B:164, 7C:210, 8D:456, 9D:456, 10D:500, 11C:188, 12C:188, 13C:216, 14C:215, 15C:215, 16C:214, 17C:214, 18F:81, 19F:81, 20F:81, 21F:82, 22F:86.
A2:1F:1561, 2H:1661, 3F:2339, 4F:2422, 5G:2348, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Västra Karstorps ägor.
Inga kända.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-25.