Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VADSTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:152, 2A:427, 3B:599, 4A:195, 5A:228, 6A:238, 7B:255, 8B:243, 9B:243, 10B:259, 11B:316, 12B:350, 13B:51, 14B:50, 15B:53, 16B:52, 17B:52, 18B:174, 19B:177, 20B:180, 21B:186, 22B:189.
A2:1B:415, 2B:486, 3B:577, 4B:583, 5B:582, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vadstorp, 1/2 sk. Wadztorp 1611 hjl, 1614 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vadstorps ägor.
Erikslund Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1906.
Första boende : Korp. Lars Erik Arnell f.1857-01-27 V.V. och
Brita Persdotter.
Eriksdal Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1873.
Första boende : Extra banvakten Erik Andersson f.1849-08-20
och Anna Larsdotter f.1843-11-30. Båda födda vid Vadstorp.
Nybygget Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1842.
Första boende : Olof Jonsson f.1810-10-01 och
Anna Kristina Åkerlund f.1816-10-24 i Hällestads sn.
Nylund Finns fr.o.m. A1:15.
Första boende : Karl Johan Olsson Klang f.1829-09-12 vid
Stora Sjögetorps Soldattorp, V.V. och Brita Stina
Karlsdotter f.1833-09-12 vid Lunda Frälsegård, V.V.
Vadstorpsstugan Finns i A1:3 - A1:6. Raserad 1800.
Sista boende : Olof Olsson och Brita Ersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-23. Uppdat. 2006-07-25.