Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VAD
Mantal Östergården 1 Mantal Kronoskatte.
Västergården 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Kesätter
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Stenstorp
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:154, 2A:409, 3B:575, 4A:188, 5A:218, 6A:227, 7B:244, 8B:232, 9B:232, 10B:248, 11B:301, 12B:335, 13B:33, 14B:33, 15B:33, 16B:31, 17B:31, 18B:155, 19B:158, 20B:160, 21B:165, 22B:168.
A2:1B:398, 2B:470, 3B:556, 4B:563, 5B:563, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vad, 1 sk + 1 sk. olof i wadhino 1383 SRP 1943, pädher i wadhina 1452 25/2 Hansta RAperg, Pädher j wadhina 1458 19/3 RApapp, pedher i wadhena 1458 23/6 RAperg, wadena 1535 ghj, Wadt, vadena 1551 jb, uadh 1554 jb, Wad 1559 jb, Wadh 1559 tl, 1561 jb, Vadena 1564 jb, Waadh 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vads ägor.
Vads Östergårds
Soldattorp,
Ängslund
Finns i alla böckerna.
Vads Västergårds
Soldattorp,
Vadsholm Nr.1
Finns i alla böckerna.
Eklunda Finns i A1:19 - A2:5. Byggt 1879. Öde i A2:5.
Första boende : Avsk.sold. Per Eklund f.1822-02-02 i V.V. och
Brita Persdotter f.1821-02-22 i V.V.
De kom från Västergårdens soldattorp 1879-11-10.
Fernholmen Finns i A1:3 - A2:5. Byggt 1822. Raserat 1919.
Första Boende : Avsk.sold. Per Fahrendal och Anna Stina
Jonsdotter.
Lövsta Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första boende : Målaren Per Larsson
f.1839-01-23 vid Gillbergatorp, V.V. och
Ingeborg Andersdotter f.1847-03-07 vid Målvik, V.V.
De kom fån Vadstorp 1877-11-06.
Mostugan Finns i A1:14 - A2:2. Byggd 1855.
Första boende : Avsk.sold. Gustaf Larsson Wallman f.1824-02-16 och Brita Stina Ersdotter f.1819-02-05 i Skedevi sn.
Skogshyddan Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1910.
Första boende : Karl Leonard Vahlin f.1870-02-09 i V.V. och
Ida Josefina Karlsson f.1870-10-09 i Julita sn.
Stavstugan Finns fr.o.m. A1:13. Byggd 1848.
Första boende : Soldatänkan Brita Ersdotter Wad f.1788-10-12.
Vads
Kvarn
Finns i A1:16 - A2:4.
Första boende : Mjölnaren Anders Petter Persson f.1834-08-13 i
Vadsbro sn. och Anna Kristina Stensdotter f.1836-12-16 i Floda sn.
Vads
Missionshus
Finns fr.o.m. A2:4.
Första boende : Hilda Sofia Eriksson f.1867-09-19 i St.Malms sn.
Vadsborg
( Nr.1 )
Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1879.
Första boende : Systrarna Olsdotter, Karin f.1839, Ingrid f.1848.
Kom från Vads Västergård 1879-11-10.
Vadsborg
Nr.2
Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1914.
Första boende : Smeden Erik Fredrik Jansson f.1885-08-02 i V.V.
och Helga Amanda Pettersson f.1888-03-24 i Ö.Vingåkers sn.
Vadsholm Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1884.
Första boende : Avsk.sold. Anders Wahlin f.1829-01-06 i Ö.V.
och Stina Kajsa Karlsdotter f.1839-08-06 i Lännäs sn.
Västra
Vadsstugan
Finns i A1:6 - A2:2.
Östra
Vadsstugan
Finns i A1:1 - A1:15.
Västra
Vadslund
Finns fr.o.m. A1:6. Byggt 1800.
Första boende : Lars Larsson och Brita Persdotter.
Östra
Vadslund
Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1844.
Första boende : Jonas Persson f.1818-008-09 och
Anna Brita Olsdotter f.1815-12-11 i Lännäs sn.
Västra
Sjöstugan
Finns i A1:15 - A2:2. Byggd 1860.
Första boende : Lars Larsson f.1829-11-06 vid Nydal, V.V. och
Kerstin Larsdotter f.1830-01-28 vid Lund, V.V.
Östra
Sjöstugan
Finns fr.o.m. A1:6. Byggd 1807.
Första boende : Erik Ersson f.1776-11-02 och Karin Persdotter
f.1777-04-19 vid Stenstorp, V.V.
Åkersberg Finns i A1:15 - A2:2. Byggt 1860.
Första boende : Skräddaren Peter Åkerström f.1811-10-08 och
Ulrika Sofia Linde f.1825-05-08.
Ängalund,
Rosenborg
Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1844.
Första boende : Lars Larsson f.1801-09-24 och Brita Jonsdotter
f.1801-06-28.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-22. Uppdat. 2006-07-25.